Ochotnicza Straż Pożarna

Jaworzno-Byczyna

Sztandar

Nowy sztandar został nadany w 2007 roku w 105 - tą rocznice powołania jednostki

Sztandar Awers


Sztandar Rewers
W 2007 roku jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku " Za długoletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej"

Złoty Znak Związku