Ochotnicza Straż Pożarna

Jaworzno-Byczyna

HISTORIA W KILKU ZDANIACH


      Z przekazów wiekowych  naszego osiedla wynika , że  początki powstania Ochotniczej  Straży Pożarnej zwanej wówczas  Strażą Ogniową sięgają lat  końcowych XIX wieku a pierwsza  konkretna data którą się wymienia  to rok 1902 , wówczas to , władze  powiatowe przydzieliły gminie  Byczyna sikawkę do gaszenia  pożarów o ciągu konnym , w której  tłoczenie wody w czasie gaszenia  pożaru odbywało się ręcznie przez cztery osoby.


Nazwa Straż Ogniowa istniała w zaborze austrio – węgierskim aż  do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wraz z odrodzeniem się  Państwa Polskiego , w 1923 roku w Byczynie zorganizowała się  Ochotnicza Straż Pożarna . Do gaszenia pożarów i ćwiczeń używana  była ta sama wysłużona ponad 20 – letnia ręczna sikawka ,  przechowywana wraz z innym sprzętem do gaszenia ognia w  murowanym pomieszczeniu zbudowanym przy gminnej kuźni nad  potokiem Byczynka / obecnie na tym miejscu mieści się prywatna  posesja / .


       W trudnych latach  międzywojennych oraz w latach  panującego kryzysu gospodarczego ,  członkowie i Zarząd Ochotniczej  Straży Pożarnej w Byczynie  przejawiali wiele inicjatyw w  poszukiwaniu środków  finansowych  niezbędnych na  realizacjęnajpotrzebniejszych spraw dla przetrwania i działalności  straży pożarnej .        Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie prowadzona  była do dnia najazdu wojsk niemieckich na Polskę i zajęcia Byczyny .  Mimo starańokupanta o wykorzystanie straży do własnych celów ,  udaje  się pod pozorem lojalności tworzyć organizacje podziemne .  Zanik  pracy i działalności jest pozorny bowiem ówczesnym strażakom  udaje się uzyskać od okupanta motopompę typu DKW .  W czasie II – ej  wojny światowej Strażacy z Byczyny nie pozostają na uboczu walki  narodu o przetrwanie i wolność .       Pierwsze lata po wyzwoleniu , Byczyna nie posiada  zorganizowanej  straży pożarnej , w przypadku powstania pożaru  alarmowano straż z Jaworzna lub Chrzanowa .         Reaktywowanie działalności Straży następuje 14 listopada 1948  roku w dniu tym zostaje zwołane zebranie wiejskie w celu ponownego  powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie . Na zebraniu  obecny był przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej z Chrzanowa ,  zapisało się wówczas 28 osób . Od tej daty jednostka funkcjonuje  nieprzerwanie do dnia dzisiejszego .

   


        Rok 1956 to początek  budowy remizy, a lata 1961 –  1964 to rozbudowa i  dokończenie budowy tejże  remizy już jako Domu  Gromadzkiego w którym  Ochotnicza Straż|Pożarna  otrzymała strażnicę  z  dwoma garażami oraz  zapleczem socjalno – bytowym 
 2 czerwca 1997 roku jednostka została  włączona do Krajowego  Systemu Ratowniczo – Gaśniczego .
        Dzisiaj jednostka  posiada odpowiednio wyszkolony stan osobowy  oraz sprzęt potrzebny do profesjonalnego działania na rzecz ochrony  ludzi i mienia przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.


         Pamiętamy Prezesów i Naczelników , oraz członków Byczyńskiej  OSP , którzy wnieśli  znaczący wkład  w działalność  Ochotniczej Straży  Pożarnej w Byczynie . Nie od rzeczy jest wspomnieć niektórych  Prezesów i Naczelników :


Kołodziej Wawrzyniec , Kuś Maciej , Bolek Ludwik , Koziarz Wojciech ,  Wilczek Władysław , Chrząszcz Jakub , Czopik Franciszek , Bębenek Jan ,  Smoła Ludwik , Stecz Józef , Karbowiak Franciszek , Dubiel Henryk ,  Odrzywołek Józef , Kula Władysław .Oprócz wymienionych , wielu naszych druhów tworzyło i  tworzy  historię ochotniczego pożarnictwa w Byczynie