Ochotnicza Straż Pożarna

Jaworzno-Byczyna

Zarząd

Edward Ćwik edwardcwik Prezes
Przemysław Baran baran Viceprezes
Adam Mamica
mamica Naczelnik
Katarzyna Dubiel dubiel Z-ca Naczelnika
Stanisław Ćwik Sekretarz
Ilona Golik Skarbnik
Wiesław Cozac Członek Zarządu
Maciej Szpond Członek Zarządu
Adam Wylężek Gospodarz jednostki